Danh sách thủ tục V3

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 118 thủ tục hành chính
10. Thực hiện việc giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
1. Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
2. Xử lý Đơn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
3. Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
4. Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
5. Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
6. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
7.Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
8. Xác minh tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
9. Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Notification

Thống kê hồ sơ tiếp nhận theo tháng/năm


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 4/2019
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019